En Büyük Osmanlı Padişahları

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminde tam tamına 36 padişah babadan oğula aldıkları yetki ile Osmanlı Devleti’ni yönetti. Her biri kendi devrine damgasını vurdu. Kimi kısa süren bir saltanat dönemi yaşarken kimisi de uzun yıllar tahtta kaldı ve Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletti. Bazı Osmanlı padişahları var ki dünyada bıraktığı izle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Şimdi bu padişahlar arasında ilk 10’a girenleri, padişahlık dönemi boyunca neler yaptıklarını ve nasıl öldüklerini sizlere anlatacağız. Göreceksiniz ki Osmanlı padişahları hiç de dizilerde gösterildiği gibi zamanı haremde geçen kişiler değil, aksine at üstünde savaşlarda geçen padişahlardır.


Anahtar Kelimeler: en iyi Osmanlı Padişahları, en güzel Osmanlı Padişahları, büyük Osmanlı Padişahları, osmanlı, padişahlar, en büyük osmanlı padişahları 

en iyi Osmanlı Padişahları en güzel Osmanlı Padişahları büyük Osmanlı Padişahları osmanlı padişahlar en büyük osmanlı padişahları

1

osmangazi-1550820963.jpg

1. Osman (Osman Gazi 1300-1326)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’den başlamamak 1. Osman’a haksızlık olurdu. 26 yıl padişahlık yapan Osman Gazi Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Osmanlı Beyliği’nin başına getirilmiş, o günden sonra 26 yıl boyunca zaferden zafere koşarak Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmiştir.1299 yılında Karacahisar’ı fethederek bağımsızlığını ilan etmiş ve Bizans’la yaptığı ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazanarak gücünü ve otoritesini ispatlamış ve o bölgede güven kazanmıştır. Osman Gazi döneminde ilk bakır Osmanlı parası basılmıştır. İlk kadı ataması yapılmış, ilk Osmanlı vergisi hayata geçirilmiştir.Babası Ertuğrul Gazi’nin öl&u

Vote

0

2

default.jpg

Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman 1520-1566)

46 yıl hüküm süren 1. Süleyman, tek şehzade olarak taht kavgası olmaksızın tahta çıktı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik ve askeri olarak çok güçlendi. İran tehlikesi ortadan kalktı, Ceneviz ve Batı Venedik’in denizlerdeki hâkimiyeti son buldu. Hem Doğu hem de Batı’da seferlere çıkan padişah karada ve denizde birçok mücadelelere girerek Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın en önemli devleti haline getirdi.Karada İran, Batı Macaristan, Avusturya ile denizde Venedik, Malta, İspanya, Papalık, Şarlken ve Rodos Şövalyeleri ile savaştı. İç isyanlarla oldukça uğraşan Kanuni, Baba Zünnun, Ka

Vote

0

3

fatih sultan mehmet-1550821508.jpg

Fatih Sultan Mehmet (1444-1481)

1451 yılında babası 2. Murat’ın ölümü üzerine kesin olarak tahta çıkan fatih Sultan Mehmet dünya tarihinin en büyük padişahlarındandır. Çok genç yaşta tahta geçmesine rağmen zeki ve iyi eğitim almış bir şehzade olarak hemen harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet tahta geçtiğinde Karamanoğulları Osmanlı topraklarına saldırdı.Fatih Sultan Mehmet’in en büyük hedefi o güne dek fethedilemeyen İstanbul’u fethetmekti. Anadolu’ya yaptığı seferlerle Akşehir’e kadar ilerleyen fatih Sultan Mehmet’i gören Karamanoğlu İbrahim Bey ondan özür diledi. Aklı sürekli İstanbul’un fethi ile meşgul olan padişah İb

Vote

0

4

4-1550822225.jpg

4. Murat (1623-1640)

1 Ahmet’in oğlu olan 4. Murat Osmanlı padişahları içinde 17. padişahtır. Duraklama devri padişahı olarak çok genç yaşta tahta geçti. Tahta geçtiğinde henüz 11 yaşındaydı.27 yaşında çok genç vefat eden 4. Murat’ın yerine tahta geçecek bir oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim tahta geçti. 4. Murat döneminde Yeniçeri ayaklanmaları önemlidir. Adeta zorbalık yapan Yeniçeriler 1632’de vezir-i azam Damat hafız Ahmet Paşa’yı padişah 4. Murat’ın gözleri önünde öldürdü. Giderek tecrübe kazanan 4. Murat devlet işlerine de hâkim olmaya başladı.Yeniçerilerin elebaşlarını Tokat&rsqu

Vote

0

5

yavuz sultan selim-1550821627.jpg

Yavuz Sultan Selim (1. Selim 1512-1520)

8 yıllı bir padişahlık dönemi olan Yavuz Sultan Selim diğer padişahlara göre oldukça kısa bir dönem padişahlık yapsa da döneminde Osmanlı Devleti toprakları iki buçuk kat genişlemiştir. Aynı zamanda 88. İslam halifesi olan Padişah 2. Beyazıt’ın oğludur.Döneminde halifelik Abbasilerden Osmanlılar geçmiş olup İpek Yolu ve Baharat Yolu Osmanlılara geçti. Sert mizaçlı olması ile 1. Selime Yavuz Sultan Selim dendi. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti sıkıntılı bir dönemde idi. Yavuz Sultan Selim daha önceki dönemlerde olduğu gibi İslam âlemini aynı çatı altında toplamak istiyordu.1514 yılında Safevilere karşı İran seferine ç

Vote

0

6

3-1550822017.jpg

3. Mehmet (1595-1603)

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri padişahı olan 3. Mehmet 13. Padişah olarak 1595 yılında tahta geçti. Babası 3. Murattır. 8 yıl padişahlık yaptı ve tahta geçişi çok kanlı oldu. 19 erkek kardeşi olan 3. Mehmet 4 yetişkin 15 küçük olmak üzere tüm kardeşlerini katletti. Kardeş katili olarak halk ondan nefret etti. Sancak Sistemi’nin son padişahıdır. Sancak Sistemi şehzadelerin yetiştirildiği ve lala denilen eğitmenlerle eğitilerek tecrübe sahibi yapıldığı bir eğitim sistemidir. 3. Mehmet Sancak Sistemi’ni kaldırarak Kafes Sistemi denilen şehzadelerin sarayda eğitildiği bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemle yetişen şehzadeler tamamen halktan ve gelişen olaylardan uz

Vote

0

7

2-1550821352.jpeg

2. Murat (1421-1451)

Kuruluş Dönemi padişahı olup Osmanlı Devleti’nin 6. padişahıdır. Babası Çelebi Mehmet öldükten sonra 1421 yılında tahta geçen 2. Murat hemen ertesi yıl 1422’de İstanbul’u kuşattı. 1428’de Düzmece Mustafa adı ile Şehzade Mustafa’nın çıkarttığı isyanı bastırdı. Baskında Şehzade Mustafa öldürüldü. 1430 yılında Selanik’i, 1438 yılında Bosna’yı ele geçirdi. İzladi Derbendi Savaşı’na 1443 yılında girdi ve haçlıları bozguna uğrattı.Haçlılar bir sonraki yenilgilerini 1448 yılında 2. Kosova Savaşı’nda yaşadı. 2. Murat döneminde de Anadolu Türk Birliği’ni kurma çalışmaları devam etti. Menteşe,

Vote

0

8

default.jpg

Yıldırım Bayezid (1389-1402)

13 yıl Osmanlı padişahı olarak tahtta kalan Yıldırım Bayezid kuruluş devri padişahlarındandır. 1396 yılında Niğbolu savaşına girmiş ve Bulgaristan’ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Anadolu Türk Birliği için bir dönüm noktası olan Niğbolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezid’e Rum Diyarının Sultanı unvanı verilmiştir.Yıldırım Bayezid kendinden önce başlayan Anadolu Türk Birliğinin sağlanma çabalarına son noktayı koymuş ve Germiyan, Aydın,Saruhan, Menteşe ve Hamitoğulları hakimiyeti son bulmuştur. Kırkdilim savaşından sonra Akkoyunlu Devleti’nin toprakları Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.Padişahlık yaptığı dönem boyunca 4 kez İstanbul’u kuşatan Yıldırım Bayezid, her ku

Vote

0

9

1-1550821081.jpg

1. Murat (Murat Hüdavendigar 1360-1389)

Murat Hüdavendigar, 1. Murat ve Gazi Murat Hüdavendigar olarak ta tanınan 1. Murat, 29 yıl Osmanlı padişahı olarak saltanat sürdü. Hüdavendigar Osmanlı padişahı demektir. O dönem Bursa Osmanlı Devleti’nin başkenti idi. 35’li yaşlarda tahta geçen 1. Murat 1363 yılında Edirne’yi ele geçirdi. Bunu Gümülcine ve Filibe takip etti.Filibe ve Edirne’yi ele geçiren 1. Murat yaptığı Balkan fetihleri ile Bizanslıların Balkanlarla olan bağlantısına son verdi. Balkan fetihleri sonucu endişeye kapılan Balkan milletlerinden olan Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna Hersek birleşerek oluşturdukları Haçlı ordusu ile Edirne’ye yürüdü. Haçlıl

Vote

0

10

2-1550822416.jpg

2. Abdülhamit (1876-1909)

33 yıl hüküm süren 2. Abdülhamit Abdülmecit’in oğludur. 113. İslam Halifesi olarak uzun bir dönem Osmanlı padişahlığı yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin en zor döneminde tahta geçti. Giderek toprak kaybeden Osmanlının elinde kalan toprakları muhafaza etmeye çalıştı.Babası Abdülmecit’ten sonra tahta geçen amcası Abdülaziz 1876 yılında tahttan indirilmiştir. İlk önce ağabeyi 5. Murat tahta geçirildi. Fakat 5. Murat’ın psikolojik sorunları var gerekçesi ile 5. Murat tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’na hapsedildi.1876 yılında 2. Abdülhamit tahta geçti. Devlet borçlarının çoğaldığı ve sarayla Bab-ı Ali

Vote

0
Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )