fatih-1547734477.jpg

Fatih Camii - İstanbul

Aslı Baran 17 Ocak 2019

Başlığı Paylaş

İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük camilerinden biri de Fatih Camii’dir. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan caminin yapımına 1462 yılında başlandı, inşaası 1470 yılında tamamlandı. Cami ve külliyesi, İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alır. Mimarı Sinanüddin Yusuf bin Abdullah’tır.

Yapıtın mimarı, Mimar Sinan ile karıştırılmaması için Atik Sinan olarak adlandırılmıştır. Cami, 1766 yılında meydana gelen İstanbul depreminde büyük hasar gördü, bu nedenle bazı bölümleri temele kadar yıkılarak tamir edildi. Devrin padişahı III.Mustafa tarafından tamir ettirilen cami, bugünkü şeklini aldı. Camiye bugünkü şeklini veren Mimar Mehmet Tahir Ağa’dır. Mihrab, kıble duvarı, kuzey duvarı, minarelerin bir bölümü, şadırvan, şadırvan avlusunun üç duvarı ve taç kapısı caminin ilk inşaasından kalan bölümlerdir ve aynen korunmuştur.

Mimar Mehmet Tahir Ağa, camiyi tamir ederken eski yapıya bağlı kalmaya çalışsa da birtakım değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. Büyük kubbe, eski camide iki fil ayağı üzerine inşa edilmişken, yeni camide büyük kubbe dört fil ayağı üzerine inşa edilmiştir. Büyük kubbenin 26 metre olan çapı ise 19 metreye düşürülmüştür. Cami ile ilgili en önemli özellik, Fatih Sultan Mehmet’in eşi, II.Beyazıd’in annesi, sadrazamlar, şeyhülislamlar gibi önemli kişilerin mezarlarını cami külliyesi içinde yer almasıdır.

Fatih Sultan Mehmet’in türbesi de Fatih Camii içinde yer alır. Sultan Çayırı’nda vefat eden Fatih Sultan Mehmet’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih Camii’nin kıble duvarı önünde bulunan türbeye defnedildi. Cami içinde Fatih Sultan Mehmet dışında kimsenin sandukası yoktur. Fatih Sultan Mehmet’in sandukası yıllar içinde depremde, İstanbul yangınında zarar görse de tamir edilmiştir.

Cami ile birlikte yapılan Fatih Külliyesi mektep, kütüphane, 16 medrese, imaret, kervansaray, tabhane, darüşşifa ve hamamdan meydana gelir. Klasik cami tarzında inşa edilen caminin bezemelerinde barok tarzı ön plana çıkar. İki şerefeli iki minaresi bulunan Fatih Camisi’nin iç kısımlarında bulunan kalem işi süslemelerde barok tarzın etkilerine rastlamak mümkündür. 

Yorumlar ( 0 )