hattiler-1557836240.jpg

Başlığı Paylaş

Hititler ile sık sık karıştırılan medeniyet olan hatti beylikleri Anadolu’da M.Ö 2500-2000 yılları arasında yaşamış bir Protohistorya uygarlığıdır. Yazıyı henüz kullanmadıkları için tarihsel süreç içerisinde değiller fakat beyliklerin dili, örf ve âdeti, dini hakkında Hititler sayesinde birçok bilgiye ulaşmamız mümkün.

Anadolu’nun bilinen en eski ismi Hatti Ülkesidir. Bu isim ilk defa Mezopotamya yazılı kaynaklarda Akadlar tarafından kullanılmıştır. Bunun yanı sıra bazı arkeolojik kazılar sonucunda bulunan bulgular yüzünden hatti ve Hitit uygarlıklarının akraba ırklar oldukları düşünülmüş. Hatti halkı kendini nesiççe dilinde konuşan insanlar olarak anıyordu. Kendilerini nesi olarak adlandıran gruplar arasında Luviler ve Palalar adında gruplarda yer almaktaydı. Bunun sonucunda Hititler ve hattilerin dil ve din bakımından tamamen farklı olduğu saptanmıştır. Ancak kültürel bakımdan hatti uygarlığı kültürünü Hitit medeniyetinden almıştır. Hitit medeniyetine ait bulgularda hatti dilinin kendine has bir yapısı bulunuyor ve yakınındaki medeniyetlerin diline hiç benzemiyor. 

Küçük beyliklerden meydana gelen hatti ülkesinde en yüksek sınıfı temsil eden krallar, özgün sanat eserlerinin yapılmasında katkıda bulunmuşlardır. Alacahöyük, Horoz tepe bölgelerinde bulunmuş tarihi eserler, hayvan biçimindeki tanrılardan oluşmuşlardır. Kral standartları ise evreni tasvir ediyor. O dönemin inancında “Dünya bir öküzün boynuzları üzerinde durur ve öküz başını salladığında deprem olur” bulunmaktadır.

Yorumlar ( 0 )