islam-1561462516.jpg

İslam (İslamiyet, Müslümanlık)

Melike Güney 25 Haziran 2019

Başlığı Paylaş

Hazreti Muhammed aracılığıyla yedinci yüzyılda ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan din, zaman zaman gayrımüslim kaynaklarda Muhammedilik olarak da adlandırılır. Ancak bu kullanım Müslümanlar tarafından tercih edilmemektedir.

İslam’a göre kutsal kitap Kuran’dır ve Cebrail isimli vahiy meleği tarafından Muhammed’e gönderilmiştir. İslam inancının temelinde tevhid inancı yatar. Bu inanç, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını söyler. Şiilik ve Sunnilik, İslam dininin başlıca mezhepleridir. Ancak bunların yanında özellikle inanç ve uygulama alanlarında farklılık gösteren pek çok mezhep bulunur. İslam kelime olarak Arapça kökenlidir ve “teslimiyet” anlamına gelir. Müslüman ise “teslim olan” demektir. 

İslam’a göre Allah, meleklerini kendilerine ibadet etsin diye yaratmış ve onlara çeşitli görevler vermiştir. Bu meleklerden Cebrail, peygamberlere vahiy indirmekle; Mikail, doğa olayları ile; İsrafil kıyamet gününde Sur’a üflemekle; Azrail ise ölümle, yani hayatı sona erdirmekle görevlidir. Bunun yanında melekler dışında bir de cinler bulunur. Cinler de insanlar gibi ibadet etmesi için yaratılmıştır ve aralarında iyi ve kötüler bulunmaktadır. Ayrıca değişik kılıklara da girebilirler. Şeytan ise diğer melekler gibi insana secde etmediği için Allah’ın huzurundan kovulmuş ve lanetlenmiştir.

İslam’a göre son peygamber Muhammed’dir. İlk peygamber ise aynı zamanda ilk insan olan Adem’dir. Ancak toplam gönderilen peygamber sayısı ile ilgili net bir bilgi verilmez. Buna rağmen Kuran’da 25 peygamber ismen anılmıştır. İslam dini için Muhammed’in söz ve fiilleri, yani hadis ve sünnet, Kuran’dan sonra ikinci derecede kaynak olarak kabul edilir. Bu yüzden de İslam hukukunun en temel dayanaklarından ikincisidir. 

İslam dininin toplam 5 tane şartı vardır. Bunlar Kelime-i şehadet getirmek, zekat, namaz, oruç ve hacca gitmektir. İslam dini tüm dünyada toplam 1.6 milyar civarında takipçisi ile Hristiyanlıktan sonra en yaygın ikinci dindir.

Dünyada Müslümanlar en yoğun olarak Orta Doğu’da, Afrika’nın ortasında ve kuzeyinde, Asya’nın batısı ve güneydoğusunda ve Balkanlar’da yaşarlar.

Yorumlar ( 0 )