new-age-hareketi-1558516909.jpg

New Age Akımı

Aslı Baran 22 Mayıs ayı 2019

Başlığı Paylaş

yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve sınırları ve alt gruplarıyla oldukça geniş bir inanç anlayışına sahip olan New Age isimli hareket bulunuyor. Herhangi bir değişmez, mutlak inanç, kutsal metin, dini hiyerarşi ya da kuruma sahip olmadığı için New Age; yarı din, dinleyici/izleyici kültü, kült çevresi/ortamı gibi terimlerle tanımlanmaya çalışılmıştır. New Age pratikleri ve felsefesi ile bazı büyük dünya dinlerinden etkilenmiştir. 


Bu dinler; Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, İslam, Musevilik, Sihizm, Taoizm olarak sayılabilir. New Age akımı özellikle healing (şifa) üzerine kuruludur. Bu akımın üyeleri insanın içerisinde onun her türlü fiziksel ve psikolojik sorundan kurtulmasını sağlayacak bir kozmik gücün varlığına inanırlar. İnsanlar bilinçlenerek bu gücün farkında daha çok varacak ve bu sayede herhangi bir din, güç ya da metnin yönlendirmesine gerek kalmadan bu güçlerini kullanacaklardır. Pratik olarak pek çok dünya dininden ve felsefi görüşlerden etkilenmiştir. Biyoenerji, geribildirim (biofeedback), kanal olma (channeling), meditasyon, nefes egzersizleri, reiki, sûfî dansları ve zikirler ve yoga bu etkilenmenin pratikteki karşılığına örnek olarak gösterilebilir.

Yorumlar ( 0 )