nok-1557836387.jpg

Başlığı Paylaş

İsimlerini kültürleri hakkında ilk kanıtların bulunduğu Nijerya’daki bölgeden almakla birlikte medeniyetin henüz gerçek ismi bilinmemektedir. Yaklaşık 1200 yıl kadar Afrika’da yaşamış olan Nok medeniyeti M.S 200 yıllarında da yok olmuşlardır. Yaşadığı Afrika bölgesinin kaynaklarını diğer uygarlıklar gibi sonuna kadar tüketen medeniyetin sonuda, bölgenin kaynaklarının tükenmesinin neden olduğu düşünülüyor.

Medeniyet hakkında bilnen kesin bilgi, Nok medeniyeti bulunduğu bölgedeki Yoruba ve Benin kültürlerini oldukça etkilemiş olmasıdır. En bilinen kültürel eserleri, kilden ürettikleri Nok adı verilen heykellerdir. Ayrıca medeniyet demiri eritmeyi başaran ilk Afrika uygarlığıdır. Ancak bu yeteneği kendileri bulmadıkları ve kartacalılardan öğrendikleri düşünülüyor. Çünkü tarih süresince demirin eritilmesi bakırdan sonra gelen bir eylemdir. 

Fakat ilginç olan medeniyette bakır eritildiğine dair hiçbir bulguya ulaşılamamıştır. Hakkında çoğu bilgi sır olan Nok medeniyeti yavaş bir süreçte çözülmektedir.

Yorumlar ( 0 )