rusya-sivil-savasi-1547562092.jpg

Rusya Sivil Savaşı

Melike Güney

Başlığı Paylaş

1918-1922 yılları arasında yapılan savaş, Bolşevikler ve muhalifler arasında yaşanan bir iç savaştır.

Beyaz Ordu ve Bolşevik Kızıl Ordu arasında en büyük çatışma yaşanmış, Beyaz Ordu’ya Amerika, İngiltere ve Fransa destek çıkmıştır. 1921’de Bolşevikler ülke hâkimiyetini ele geçirmiş, 1922 yılında ise Sovyetler Birliği’ni kurmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan yıkımın üzerine Rusya Sivil savaşı üç yıl sürerek verilen kaybı daha da büyütmüştür.

Savaş 1917 Aralık ayında başladı. Romanya Besarabya’yı ele geçirdi. Fransa, İngiltere ve Amerika 1918’de Murmansk ve Arhangelsk’i işgal etti. Japonlar ve Amerikalılar Sovyetler Birliği’ne, Almanlar da Ukrayna’ya girdi. Kızıl Ordu ve Mahnovistler üç yıl boyunca birbiri ile savaştı. Mahnovistler ve Bolşevikler bu üç yıl süren savaş boyunca 6 milyon kayıp verdi. 1922 yılına kadar süren savaş sonunda devrim karşıtı olanlar cezalandırıldı. Sonuçta Sovyetler Birliği’nde tekrar sükunet sağlandı. Son durağı Vladivostok’ta biten dünyanın en uzun tren yolu yapıldığında Sovyet Rusya için yeni bir sayfa açıldı. Sovyet Rusya giderek gelişmeye ve güçlenmeye başladı.

Kurtuluş Savaşı boyunca Türklere yardım eden Sovyet Rusya’nın başında o dönemde Lenin bulunuyordu. Lenin ve Atatürk yakın olmasına rağmen Lenin’den sonra başa geçen Stalin ile aynı yakınlık sağlanamadı. Stalin dönemi ile Türk Sovyet ilişkisi daha mesafeli yaşandı.

Yorumlar ( 0 )