sihizm-1561462782.jpg

Başlığı Paylaş

Asya ve Hindistan kökenli bir din olan Sihizm genel olarak Kuzey Hindistan bölgesinde yer alan 10 gurunun öğretilerini temel alır. Tek tanrıcı bir dindir. Sihizm kelime kökeni olarak “öğrenci” anlamına gelen sih kelimesinden türemiştir. Ayrıca düşünsel anlamda Hinduizm (Bakti hareketi) ve İslam (sufizm) ile ortak noktalar içermektedir.

Bu açıdan bakıldığında bazıları bu dinin bağdaştırmacı bir din olduğunu düşünse de, sihler buna karşı çıkar. Zira onlara göre Sih guruları doğrudan tanrıdan ileti almaktadır. Sihizm inancının temelinde her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir yaratıcının varlığına inanmak yatar. 

Pek çok Asya kökenli dinde olduğu gibi Sihizmde de reankarnasyona inanılır. Ruh ölümden sonra başka vücutlara geçer ve bu durum bağımsızlık ve özgürlüğe ulaşana kadar devam eder. Ayrıca bu dinde Sihizm kurtuluş tek yolu olarak görülmez. İnsanlar başka dinler aracılığı ile de kurtuluşa ulaşabilirler. Her Sih’in yenmek zorunda olduğu beş adet kötülük veya şeytan vardır. Bunlar; Ankhar (ego - benlik), Krodh (öfke), Lobh (hırs), Moh (maddi bağlılık), Kam (şehvet) olarak isimlendiriri. Bunun yanında her Sih’in boyun eğmesi ve beş kötülükle savaşırken kullanması gereken beş adet de erdem vardır. Bunlar ise memnuniyet, hayırseverlik, şefkat, olumlu tutum ve tevazu olarak isimlendirilir. 

Sihler erkek de olsa kadın da olsa uzun saçlarını kapayacak şekilde türban takmak zorundadır. 

Sihizm Hindistan’ın dördüncü büyük dinidir. Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada 24-28 milyon civarında Sih olduğu tahmin edilmektedir.

Yorumlar ( 0 )