şintoizm-1561462716.jpg

Şinto (Şintoizm)

Melike Güney 25 Haziran 2019

Başlığı Paylaş

Şinto isimli din, dünyanın en eski dinlerinden birisi olmasının yanında Japonların bir dönemki resmi dinidir. Ayrıca bir tür animizmdir. Yani hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhların varlığına inanılır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da resmi din olma özelliğini kaybetmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Japon militarizminin yok edilmek istenmesiydi. Feodal kültürün yaygın olduğu dönemleri yansıtan bir din olduğu için Şinto, savaş döneminden sonra ününü kaybetti. Bugün ise uygulanmıyor ve öğretilmiyor. 

Şu anda Japonya’nın nüfusuna bakarsak en yaygın dinin Budizm olduğunu görebiliriz. Ancak yine de kimi uygulamalar günlük hayatta bütün Japonlar tarafından devam ettirilmektedir. 

Bütün bunlar hesaba katıldığında, net bir sayı vermek kolay olmasa da tüm dünyada Şinto dinine mensup 27-65 milyon civarında insanın bulunduğu tahmin edilmektedir.

Yorumlar ( 0 )