zeus-yunan-tanrisi-1551683343.jpg

Zeus - Yunan Tanrısı

Aslı Baran

Başlığı Paylaş

En çok bilinen, en güçlü ve en önemli Yunan tanrısı Zeus göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Roma mitolojisinde Jüpiter olarak bilinir. Çoğunlukla elinde bir şimşek resmedilermiş şekilde karşımıza çıkar. Bu tanrı bereket ile özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden de yağmur yağması ondan beklenir. Titan Kronos'un ve eşi Rhea'nın en küçük oğludur. Tanrıça Hera'nın ise kocasıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için taht ve asa ile de sık sık betimlenmiştir.


Zeus’un en bilinen özellikleri bunlar değildir. Daha çok çapkın olması nedeniyle diğer tanrılardan daha iyi tanınır. İstediği her canlının şekline girebilme yeteneği vardır ve bunu çapkınlık yapmak için kullanmıştır. Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis'in kılığına, Mnemosyne için yakışıklı bir çoban, İo için bulut, Demeter için geyik, Europa için boğa oluşu bunun için bazı örneklerdir. Yunan mitolojisine göre bu çapkınlığı nedeniyle Zeus, eşi Hera tarafından sürekli olarak takip ettirilir. Eşi Metis'i yutması, Prometheus'u zincirlemesi, Thetis'i bir ölümlü ile evlendirmesi Yunan mitolojisinde Zeus’un yaptığı en önemli şeylerdir. En bilinen efsanesi kendisinden çok eşi Hera ile ilgilidir. Zira Hera Zeus’un çığrından çıkan çapkınlıklarına artık tahammül edemez ve bir plan yapar. 


Poseidon, Apollon ve Athena’nın desteğini arkasına alan Hera, Zeus’u yıkmaya teşebbüs eder. Ancak bunu başaramazlar. Burada sadece özetlemeye çalıştığımız Zeus, aslında Yunan mitolojisinin en önemli ve en çok incelenmesi gereken kısmını oluşturuyor.

Yorumlar ( 0 )