2-1550822416.jpg

2. Abdülhamit (1876-1909)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

33 yıl hüküm süren 2. Abdülhamit Abdülmecit’in oğludur. 113. İslam Halifesi olarak uzun bir dönem Osmanlı padişahlığı yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin en zor döneminde tahta geçti. Giderek toprak kaybeden Osmanlının elinde kalan toprakları muhafaza etmeye çalıştı.

Babası Abdülmecit’ten sonra tahta geçen amcası Abdülaziz 1876 yılında tahttan indirilmiştir. İlk önce ağabeyi 5. Murat tahta geçirildi. Fakat 5. Murat’ın psikolojik sorunları var gerekçesi ile 5. Murat tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’na hapsedildi.

1876 yılında 2. Abdülhamit tahta geçti. Devlet borçlarının çoğaldığı ve sarayla Bab-ı Ali’nin çekiştiği bir dönemde padişah oldu. Aynı yıl Kanun-i Esasi’yi çıkardı. 1877 yılında ilk meclis açıldı. 1. Meşrutiyet dönemi de böylece başlamış oldu. Kanun-i Esasi’ye rağmen son söz yine padişahındı.

İlk işi Mithat Paşa’yı sürgüne göndermek oldu. 2. Abdülhamit döneminde Mülkiye fakülte düzeyine getirildi. Ticaret fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, Halkalı, ziraat ve veterinerlik fakültesi, hukuk fakültesi ve eski eserler müzesi açıldı. Sayıştay kuruldu, memurların sicili tutulmaya başlandı. Kız öğretmen okulu açılarak yurdun her yerinde liseler açılmaya başladı. Ziraat bankası 2. Abdülhamit döneminde kuruldu. Bursa’da İpekhane açıldı ve demiryolu hizmete girdi. Emekli sandığı kuruldu, aşiret okulu, Kadıköy Gazihanesi, Osmanlı Sigorta Şirketi, kâğıt fabrikası, Kadıköy su tesisatı kuruldu. Hama demiryolu, İstanbul, Selanik, Eskişehir, Kütahya, Şam, Beyrut, Afyon, Konya demiryolları, Galata rıhtımı, kimsesizler yurdu, Sakız adası liman ve rıhtımı, Şişli Etfal hastanesi, Paris İslam külliyesi, ilk dişçilik okulu hizmete açıldı.

2. Abdülhamit’in verdiği hizmetler daha bunlarla bitmiyor. Liste uzayıp gidiyor. Pekin’de bile üniversite kuran, toplu sünnet törenleri düzenleyerek her çocuğa altın hediyesi gönderen 2. Abdülhamit Ulu Hakan ve Kızıl Hakan olarak anıldı.

1909 yılında tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet geçirildi. 1918 yılında da yaşamını yitirdi.

Yorumlar ( 0 )