3-1550822017.jpg

3. Mehmet (1595-1603)

Melike Güney

Başlığı Paylaş

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri padişahı olan 3. Mehmet 13. Padişah olarak 1595 yılında tahta geçti. Babası 3. Murattır. 8 yıl padişahlık yaptı ve tahta geçişi çok kanlı oldu. 19 erkek kardeşi olan 3. Mehmet 4 yetişkin 15 küçük olmak üzere tüm kardeşlerini katletti. Kardeş katili olarak halk ondan nefret etti.

 Sancak Sistemi’nin son padişahıdır. Sancak Sistemi şehzadelerin yetiştirildiği ve lala denilen eğitmenlerle eğitilerek tecrübe sahibi yapıldığı bir eğitim sistemidir. 3. Mehmet Sancak Sistemi’ni kaldırarak Kafes Sistemi denilen şehzadelerin sarayda eğitildiği bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemle yetişen şehzadeler tamamen halktan ve gelişen olaylardan uzak tecrübesiz şehzadelerdi.

Bu dönemle birlikte Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiştir. 1596 yılında Eğri Kalesi’ni fethederek Eğri Fatihi unvanını almıştır. Haçova Meydan Savaşı’nın 300 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı 140 bin kişilik Osmanlı ordusu ile kazanmış ve bu zaferden sonra kendisine bu sefer de Haçova Fatihi denmiştir.

1601 yılında Kanije Kalesi’ni ele geçirmiş, vefatından bir müddet önce tahtını ele geçireceği söylentileri üzerine 19 yaşındaki oğlu Mahmut’u katlettirmiştir.

Yorumlar ( 0 )