african-antelope_lisste-1553067031.jpg

Afrika Antilobu

Efe Egeli

Başlığı Paylaş

Antilopların bir başka türü olan Afrika antilopları uzun ve gelişmiş bacakları sayesinde uzun süreli yolculuklar yapabilirler. Güney Afrika kıtasının dolgun ovalarında yaşayan antilop türüdür. Afrika antilopları yetişkinliğe eriştikleri zaman 85-135cm boya ulaşırlar. İnsanların bilinçsiz olarak antilopları avlaması bu canlı türünün soyunu giderek azaltmaktadır. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda bu türün yaklaşık olarak 130 nüfustan oluştuğu söylenmektedir. Çitaların avından kaçabilen tek hayvan olarak bilinen antilopların hızı 90cm’ye kadar ulaşabilir. Ayrıca hızını güçlü akciğerleri sayesinde uzun süre tutabilir.  Ayrıca Afrika antiloplarının kilosu en fazla 35 kiloya kadar ulaşabilir.

Bovidae familyası içerisinde bulunan 100’e aşkın türünün bulunduğu otobur bir hayvandır. Zarif ve ince bir yapıda olanlar antiloplar, çift toynaklıdırlar ve geviş getirmektedirler. Bu hayvan türlerine ait geçmişte bulunmuş olan fosiller, bu canlının yeryüzünde uzun zamandır yaşadıklarını kanıtlar niteliktedir. Antilopların türlerinin birçoğu Afrika’da sadece 8 türü ise Asya’da yaşamaktadırlar. Antilop türlerinin çoğu yaşam alanlarını açık ve geniş bölgelerde otların sıklıkla bulunduğu yerlerde seçmişlerdir. Hindistan bölgesinde yaşayan kara Antilopları çoğunlukla 1 erkeğin yönettiği gruplardan oluşmaktadır. Oriks ismi verilen 3 antilop türü de çöllerde ve yağış almayan otlaklarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Addaks ismi verilen antilop türü de sadece sahra Çölü’nün yakınlarında yaşayabilmektedirler. Kob Levçe ve su antilopları suya yakın yerlerde yaşamayı kendilerine görev olarak belirlemişlerdir. Burada yaşayan diğer canlıları bu bölgeden uzaklaştırarak 2.5kmlik sulak alanı yabancılardan korumaya çalışırlar. tüm vakitlerini suda geçirmektedirler. Orta Afrika’da bulunan en yaygın antilop türü ise duiker isimli Antilop türüdür. Bu antiloplar ağaçlardan yere düşmekte olan meyveleri yiyerek beslenirler.

dünyanın, en, hızlı, hayvanları
Yorumlar ( 0 )