fatih sultan mehmet-1550821508.jpg

Fatih Sultan Mehmet (1444-1481)

Melike Güney 22 Şubat 2019

Başlığı Paylaş

1451 yılında babası 2. Murat’ın ölümü üzerine kesin olarak tahta çıkan fatih Sultan Mehmet dünya tarihinin en büyük padişahlarındandır. Çok genç yaşta tahta geçmesine rağmen zeki ve iyi eğitim almış bir şehzade olarak hemen harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet tahta geçtiğinde Karamanoğulları Osmanlı topraklarına saldırdı.

Fatih Sultan Mehmet’in en büyük hedefi o güne dek fethedilemeyen İstanbul’u fethetmekti. Anadolu’ya yaptığı seferlerle Akşehir’e kadar ilerleyen fatih Sultan Mehmet’i gören Karamanoğlu İbrahim Bey ondan özür diledi. Aklı sürekli İstanbul’un fethi ile meşgul olan padişah İbrahim Bey ile uğraşmak istemediğinden özrünü kabul etti.

İstanbul’a hâkim olan Bizans’ın boğazları kontrol etmesi, Avrupa devletleri ile ilişkilerini sürdürmesi ve bin bir çeşit entrika ile beylikleri kışkırtmasına son vermek istiyordu. İstanbul’un fethi hazırlığında Sırplara, Macarlara ve Bizanslılara oldukça iyi davranarak son derece politik bir yol izleyen padişah hem zaman kazanmak hem de onların birleşmesini engellemek için tüm tedbirleri aldı.

O dönemde İstanbul Asya ve Avrupa’da son derece geniş topraklara sahip olan Osmanlı topraklarının ortasında bir engeldi. Ekonomik, siyasi ve dini birçok sebepten İstanbul fethedilmeliydi. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar İstanbul’un fethedilememesinin en önemli nedeni karadan ve denizden yardım almasıdır.

İstanbul surlarını yıkacak toplar yaptıran Fatih Sultan Mehmet, 400 gemilik donanması ile gemileri karadan denize indirerek imkânsızı başardı. 53 günlük bir kuşatma sonucu 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul fethedildi.

 İstanbul’un fethinden sonra Sırbistan Seferi, Mora, Eflak Boğdan, Arnavutluk Seferi, Osmanlı Venedik Savaşı ve İtalya Seferleri ile yeni bir dönem başlatan fatih Sultan Mehmet, yükselme devri ilk padişahı olarak dünyaya adını duyurmuştur. Zehirlenerek öldürüldüğü düşünülse de kesin ölüm nedeni bilinmemektedir.

Yorumlar ( 0 )